WWW.METIISTO-FASHION.COM uses cookies to store information, such as your personal preferences when you visit this site. You can always remove cookies from your browser, either manually or automatically.

WWW.METIISTO-FASHION.COM may also use third-party advertising companies to show you advertisements when you visit this website. These companies may use information ( not your name, address, email address or telephone number) about your visit to this and other websites to bring you advertisements about goods and services that may interest you. This information collection is mainly used for geo-targeting (eg to show residents of East Flanders no hotels from the USA, or to calculate the correct Shipping cost with an order, for example) or to show advertisements based on which sites you regularly visit. visits. You can choose to disable these cookies or third-party cookies in your own browser settings, or by adjusting your setting in programs such as Norton Internet Security / Avira / Advanced SystemCare.

Please note that disabling cookies may have an impact on how you can visit WWW.METIISTO-FASHION.COM and other websites. Pop-up settings can also be adjusted. When a pop-up is blocked eg an advertisement, an enlargement of a photo or a link to another site, this usually appears in a bar on your browser, just below the address bar. Then you can still manually choose to open it.

WWW.METIISTO-FASHION.COM has no control over or access to cookies placed and used by third parties. For information about the cookie use of third parties, you must consult the website and privacy policy of these third parties. The privacy policy of WWW.METIISTO-FASHION.COM does not apply to them.

NL

WWW.METIISTO-FASHION.COM gebruikt cookies om informatie op te slaan, zoals je persoonlijke voorkeuren wanneer je deze site bezoekt. Cookies kun je altijd uit je browser verwijderen, hetzij manueel, hetzij automatisch.

WWW.METIISTO-FASHION.COM kan ook gebruik maken van derde advertentiebedrijven om jou advertenties te tonen wanneer je deze website bezoekt. Deze bedrijven kunnen informatie (niet je naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) gebruiken over je bezoek aan deze en andere websites om je advertenties te brengen over goederen en services die je zouden kunnen interesseren. Deze informatieverzameling wordt voornamelijk gebruikt voor geo-targeting (vb om inwoners van Oost Vlaanderen geen hotels uit de USA te tonen, of om de een juiste Shipping cost bij een bestelling te berekenen, bijvoorbeeld) of om advertenties te tonen gebaseerd op welke sites je regelmatig bezoekt. Je kan ervoor kiezen deze cookies of cookies van derde partijen uit te schakelen in je eigen browser settings, of door je instelling aan te passen in programma’s zoals Norton Internet Security/Avira/Advanced SystemCare.

Let erop dat het uitschakelen van cookies mogelijk een invloed kan hebben op de manier waarop je WWW.METIISTO-FASHION.COM en andere websites kan bezoeken. Ook popup settings kunnen aangepast worden. Wanneer er een pop up geblokkeerd wordt vb een advertentie, een uitvergroting van een foto of een link naar een andere site verschijnt dit meestal in een balk op uw browser, net onder de adresbalk. Dan kun je manueel vooralsnog kiezen deze te openen.

WWW.METIISTO-FASHION.COM heeft geen controle over of toegang tot cookies geplaatst en gebruikt door derde partijen. Voor informatie over het cookiegebruik van derde partijen, dien je de website en privacy policy van deze derde partijen te consulteren. De privacy policy van WWW.METIISTO-FASHION.COM geldt niet voor hen.