Terms & Conditions

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop

Ondernemingsgegevens

Nancy Allewerelt e.z.

Handelsnaam:                                Metiisto-Fashion ™

Adres:                                               Eikendreef 6 9080 Lochristi Belgium

Email:                                              INFO@METIISTO-FASHION.BE

Telnr.:                                              +32 485 690439

BTW nummer                                 BE 0818-612593

Ondernemingsnummer               0818-612593

Artikel 0: Niemand houdt van het legale luik want het is meestal zeer saaie, gortdroge en bij moment onderkoelde tekst. Hoezeer we ook ons best doen, echt fijn lezen wordt het nooit. Maar we moeten er nu eenmaal door.

Van onze kant beloven wij dat we niemand in het ootje gaan nemen met wat in de ‘webwereld’ ‘legalese’ genoemd wordt. In Vlaanderen heet dat dus de ‘kleine lettertjes’. Als je vragen hebt stel ze dan gerust.


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Metiisto-Fashion,  met maatschappelijke zetel te Eikendreef 6 9080 Lochristi Belgium, BTW BE 00818-612593, rechtsgebied Gent, (hierna ‘MetiistoFashion’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van ‘MetiistoFashion’ moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ‘MetiistoFashion’ aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De transport kost voor uw bestelling wordt automatisch berekend en opgenomen in de bestelling.

Het aanleveringsgebied van de goederen die door ons opgestuurd worden, beperkt zich uitsluitend tot de in de webshop toegelaten landen. Lijst van Europese landen : België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Spanje, Italië, Oostenrijk. Voor landen buiten deze opgegeven beperkende lijst, met name deze buiten de EU, houden wij het recht voor een afzonderlijke transportkost te berekenen en voor te stellen, met afzonderlijke vermelding indien er al dan niet een retour mogelijk is, welke eventuele kosten daarbij gepaard gaan en als er speciale transport voorwaarden of verpakking nodig is. Wij houden ons het recht voor de goederen niet op te sturen naar landen die niet opgenomen zijn in onze lijst. Desgevallend wordt hiervoor een ophaalmogelijkheid of alternatieve transportvorm vanwege de klant bekeken. Deze alternatieve manier maakt voorwerp uit van een afzonderlijke offerte buiten de online webwinkel om.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Bij bepaalde producten wordt expliciet vermeld dat het artisanaal handwerk, eventueel met natuurlijk variabele materialen betreft, die onderling kleine verschillen kunnen vertonen. Dit is eigen aan de producten en vormen geen op zichzelf staande grond die aanleiding geven tot garantie, compensatie of enige omruiling.

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ‘MetiistoFashion’ niet. ‘MetiistoFashion’ is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. ‘MetiistoFashion’ is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door ‘MetiistoFashion’. ‘MetiistoFashion’ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 • Hoe verloopt de bestelprocedure via onze webshop
 • de mogelijke wijzen van betaling

Hoe plaats ik een bestelling?

 1. Je komt op onze website terecht in een veilige omgeving. Dat kun je zien aan het slot icoontje in de adres balk.
 2. U kan doorheen onze collecties op zoek gaan naar interessante of unieke item. Afwisselend kun je naar achtergrond informatie doorkikken om meer te weten te komen. Je kan altijd terug naar de winkel. Of je blijft in het winkelgedeelte.
 3. Wanneer u iets ontdekt wat u leuk vindt kan u dit toevoegen aan uw winkelmandje door middel van de ‘koop nu’ knop. Vlak daarbij zal u altijd de prijs in EURO (btw inclusief) aantreffen.
 4. Transport kosten worden later berekend tijdens het afronden van uw bestelling.
 5. Daarna kan u verder shoppen en toevoegen zoveel u wenst, tot zover onze voorraad dat toelaat of accumulatie beperkend is, vb voor standaard transport.
 6. Wanneer u uitgewinkeld bent, kan u naar uw winkelmandje gaan om uw bestelling te bekijken en/of af te ronden.
 7. Je kan hier alvast de leveringskosten berekenen.
 8. Hiertoe dient u het leveringsadres op te geven.
 9. Op basis hiervan wordt de  transport kost berekend.
 10. U krijgt hierna een overzicht van uw bestelling.
  1. Prijs ex btw, de verzendingskost en de btw/taks. Btw voet is 21%.
 11. Optioneel kan u een afzonderlijk facturatie adres opgeven. Doe dit enkel indien dit verschilt van het leveringsadres.
 12. Hebt u nog een opmerking of vraag over deze bestelling, dan kan u deze ook hier noteren.
 13. Onderaan vindt u vrijblijvend nog enkele suggesties van producten die bij het door u gekozen item horen, passen of leuk samengaan.
 14. Daarna gaat u verder naar de veilige betaal omgeving.
 15. U kan kiezen uit meerdere betalingsmethodes. Momenteel zijn dit:
  1. Directe bank transfer (SEPA) systeem.
   1. REKENINGNUMMER
    1. IBAN BE71 73704201 3369
    1. BIC KREDBEBB
  1. Bankkaart: Belfius Direct Net
  1. Bankkaart: Ideal
  1. Bankkaart: KBC/CBC
  1. Bankkaart: Bancontact
 16. Je geeft aan akkoord te zijn met de algemene voorwaarden
 17. Wanneer u de betaling succesvol afgerond hebt kan u terug naar de website gaan om meer te lezen over onze makers of over de achtergrond van onze unieke collecties.
 18. Zodra wij uw betaling ontvangen, wordt de bestelling uitgevoerd.
 19. De bestelling wordt binnen vijf werkdagen verwerkt, ingepakt en opgestuurd.


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen. U kan kiezen uit meerdere betalingsmethodes.

Momenteel zijn dit:

 1. Directe bank transfer (SEPA) systeem.
  1. REKENINGNUMMER
   1. IBAN BE71 73704201 3369
   1. BIC KREDBEBB
  1. Bankkaart: Belfius Direct Net
  1. Bankkaart: Ideal
  1. Bankkaart: KBC/CBC
  1. Bankkaart: Bancontact

‘MetiistoFashion’ is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd binnen de jurisdictie van de Europese Unie (EU). Het aanleveringsgebied van de goederen die door ons opgestuurd worden, beperkt zich uitsluitend tot de in de webshop toegelaten landen. Lijst van Europese landen : België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Spanje, Italië, Oostenrijk.

De levering gebeurt door middel van postbedeling (POSTNL, BPOST) of PAKKETDIENSTEN (GLS-FEDEX), afhankelijk van het type, formaat en aantal goederen. De leveringstermijn vangt aan zodra de betaling van de goederen op onze rekening ontvangen is. Wij streven ernaar een leefbare wereld voor iedereen te maken maar ook zo efficiënt en ecologisch verantwoord mogelijk te maken. Daarom worden bestelling van goederen binnen 5 werkdagen verwerkt en opgestuurd. De leveringstermijn daarna is afhankelijk van de efficiëntie van de respectieve bedelingsfirmas.

Samengevat: Ervaring leert ons dat een pakket binnen België typisch na een 5 tal werkdagen arriveert, te tellen vanaf ontvangst van uw betaling.

Kosten voor transport binnen de opgegeven landenlijst wordt berekend bij bestelling. Hieronder vindt u een richtprijs in Euro, onderhevig aan wijzigingen.

Klein pakket: GLS : x x x < x kg

België : 3 euro

Nederland: zie meest recente tabel

Frankrijk: zie meest recente tabel

Luxemburg: zie meest recente tabel

Spanje: zie meest recente tabel

Italië: zie meest recente tabel

Oostenrijk: zie meest recente tabel

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan ‘MetiistoFashion’.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door ‘MetiistoFashion’ was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van ‘MetiistoFashion’.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van ‘MetiistoFashion’ te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij ‘MetiistoFashion’.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag : “…’

 1. in geval van dienstenovereenkomsten of van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd :
  1. “van de sluiting van de overeenkomst”;
 • voor verkoopovereenkomsten met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen, in zoverre zij samenhoren als pakket :
  • “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”;
 • voor overeenkomsten waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd :
  • “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.”;
 • voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen :
  • “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.”;

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, Metiisto-Fashion, Eikendreef 6 B9080 Lochristi, Belgium,  info@metiisto-fashion.be : via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan ‘Metiisto-Fashion’ heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan ‘MetiistoFashion’ Eikendreef 6, B 9080, Lochristi.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt ‘MetiistoFashion’ zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal ‘MetiistoFashion’ alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat ‘MetiistoFashion’ op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan ‘MetiistoFashion’ wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door ‘MetiistoFashion’ geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

‘MetiistoFashion’ betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst
 • dienstovereenkomsten die ondeelbaar zijn door hun aard en karakter, vb kleuren analyse, concept begeleiding, consultaties (maar niet beperkt tot).
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop ‘MetiistoFashion’ geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant extern bestelde en/of geproduceerde – aangepaste goederen,
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • overeenkomsten waarbij de Klant ‘MetiistoFashion’ specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar consultatie, dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; of waarvan de klant een consultatie op een andere afgesproken plaats  heeft verzocht.
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling, inclusief een occasionele veiling van bepaalde producten;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de ‘MetiistoFashion’ klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan ‘MetiistoFashion’.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant ‘MetiistoFashion’ zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Schade door gebruik, ic slijtage door dracht, of beschadigingen door onvoorzichtigheid, vallen niet onder garantie.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Handgemaakte goederen met, en/of natuurlijke materialen, kenmerken zich door de aanwezigheid van kleine onvolkomenheden en natuurlijke variaties. Deze bevinden zich wat het eerste betreft binnen de acceptabele variabiliteit van vakkundig handwerk, zoals gangbaar is in de sector, en wat het tweede betreft zich binnen de natuurlijke variabiliteit, zolang het product dezelfde kwaliteitskenmerken heeft.

Indien een product niet voldoet aan de verwachtingen op basis van deze acceptabele onvolkomendheden, dan valt dit product niet onder garantie regelgeving maar onder het herroepingsrecht (zie artikel 7).  

Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van ‘MetiistoFashion’ is bereikbaar op het telefoonnummer +32 485 690439, via e-mail op info@metiisto-fashion.be of per post op het volgende adres Eikendreef 6 B 9080 Lochristi Belgium. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. Wij streven er altijd naar om klachten tot een goed resultaat op te lossen.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover ‘MetiistoFashion’ beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt ‘MetiistoFashion’ zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, ‘MetiistoFashion’ respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Zie ook onze toelichting over Privacy, conform GDPR.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: uitvoeren van de overeenkomsten, verwerken van de bestelling, dossier bijhouden in het kader van garantie regelingen, opvolging van door de klant ingetekende acties/kortingen/klantenkaarten etc, versturen van nieuwsbrieven, reclame en/of marketing doeleinden eigen aan de activiteiten van onze bedrijfsvoering, activiteit eigen aan ons bedrijf.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ‘MetiistoFashion’  Eikendreef 6 B9080 Lochristi Belgium, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot ‘MetiistoFashion’  Eikendreef 6 B9080 Lochristi Belgium. Uitgesloten hiervan zijn overeenkomsten waar de klant op ingetekend heeft, vb langlopende spaaracties die deze gegeven vereisen alsook alle ‘quid pro quo’ intekeningen.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven om uw bestelling uit te voeren: transportbedrijven, maatwerk leveranciers, verificatie van bestelling. Alleszins worden deze nooit verhandeld en enkel ter goeder trouw in het kader van de voorliggende overeenkomst aangewend.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, ‘MetiistoFashion’ , heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 
‘MetiistoFashion’ houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@metiisto-fashion.be

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Metiisto-Fashion maakt gebruik van first party cookies en third party cookies. First party cookies zijn eigen aan het gebruik van de website. Third Party cookies worden enkel gebruikt met toestemming van de klant. Toestemming wordt gevraagd en verleend door middel van een pop up wanneer de website betreden wordt. Bij niet akkoord gaan kan het voorkomen dat de website geen gebruik maken van third party services wat uw gebruikerservaring van onze website minder boeiend en interessant maakt. Wij houden niet van spam en andere foute internet zaken, wij maken dan ook geen gebruik van onbetrouwbare third party systemen.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door ‘MetiistoFashion’ om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van ‘MetiistoFashion’. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

‘MetiistoFashion’ heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant,dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan ‘MetiistoFashion’, Eikendreef 6 B 9080 Lochristi Belgium

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en)

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.